Genieten van de sterren

 

 

Sterren zijn planeten die miljoenen jaren van de aarde verwijderd zijn. Ook de zon en de maan zijn sterren. Vele mensen kijken ‘s nachts graag met hun telescoop naar de sterren maar weten niet hoe deze juist ontstaan.

Sterren en planeten worden geboren wanneer een groot aantal kosmisch stof ineenstort. Het gas en het stof beginnen in een cirkel te bewegen terwijl ze naar het midden toevallen. Je kunt het vergelijken met de beweging van het water rond de afvoer wanneer je het bad laat leeglopen. Je kunt zien hoe het water een cirkelbeweging begint te maken terwijl het naar het midden toeloopt.

Het gas en het stof hopen zich op in het midden en worden altijd maar compacter totdat er een ster of planeet geboren wordt. Het overgebleven gas en stof scheidt zich daarna in dikke ringen. Tijdens miljoenen jaren klonteren de kleine deeltjes in de ringen samen tot grotere delen en hun zwaartekracht wordt ook sterker. Ze trekken meer en meer materie naar zich toe en blijven groeien tot ze de grootte van een planeet of ster bereikt hebben.

Planeten groeien dus gedurende miljoenen jaren rond een nieuwgeboren ster totdat er zo een nieuw planeetstelsel geboren is! Het universum blijft zo maar groeien en de kans dat de mens de enige intelligente soort is wordt altijd maar kleiner. De dag waarop we naar de sterren zullen reizen komt altijd maar dichter en wie weet hoeveel verschillende buitenaardse rassen we zullen ontdekken. De toekomst zal het allemaal uitwijzen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *